Portfolio

Wat is uw grootste uitdaging?

Volgens mij is dat: verbetering van het rendement van uw organisatie, uw afdeling, uw medewerker(s)!

Hoe ondersteun ik u daarbij? Ik help medewerkers duurzaam beter en breder inzetbaar te worden door diagnose en talentontwikkeling toegankelijk te maken voor elk individu en daarmee mensen in hun kracht te plaatsen en te verbinden. Zo ondersteun ik mensen hun unieke bestemming te bereiken.

Ik doe dat door zowel op individueel als op groepsniveau te acteren.

 

Talentmanagement

De implementatie van talentmanagementplatforms en systemen waarbij de medewerker zoveel als mogelijk zelf kan werken aan zijn eigen ontwikkeling.

De medewerker krijgt daarbij de beschikking over een eigen e-portfolio met diverse selfassessmentmodules.

Assessments

Het ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van Assessments (selectie en ontwikkel).

Met namen de laatste 11 jaren heb ik me intensief bezig gehouden met het managen, ontwikkelen en uitvoeren van assessmentprogramma’s. In een Assessment Center (AC’s) of Development Center (DC’s) help ik organisaties om de juiste competente mensen te selecteren en te ontwikkelen.

Enkele onderscheidende kenmerken van mijn assessments

1. Oriëntatie op de organisatie en de functie: Hoe goed het assessment en de adviseur ook is, het assessment moet altijd in de context van de organisatie en de functie of rol geplaatst worden. Ik hecht veel waarde aan het leren kennen van de organisatie, de afdeling en de leidinggevende door middel van een intake, zowel schriftelijk als door middel van gesprekken.

2. De ontwikkeling van elke kandidaat start meteen: Een assessment is niet alleen een investering van de opdrachtgever, maar ook een cadeau voor de kandidaat. Elke kandidaat krijgt de mogelijkheid zichzelf te ontwikkelen en een beter zelfinzicht te krijgen tijdens mijn assessment. Ook een kandidaat met een negatief advies geef ik tips en inzichten waarmee hij/zij kan groeien en zich kan ontwikkelen. Dit doe ik o.a. door het geven van feedback en door het inzetten van een logboek waarin de kandidaat zijn/haar eigen gedrag, en verbeterpunten kan vastleggen.

 3. Aanvullend selectie-instrument: Naast capaciteitentests en persoonlijkheidsvragenlijsten zet ik ook andere vragenlijsten in die zijn gericht op iemands waarden, motivatie, drijfveren en wensen voor zijn loopbaan maar zeer zeker ook voor de functie. Op die manier kan er ook een betere match plaatsvinden tussen de waarden van de kandidaat en die van de organisatie.

Engagement / onboarding

Leveren van een bijdrage aan verhogen van de betrokkenheid / engagement door te werken aan inwerkprogramma’s / onboarding en aan samenwerkingsvraagstukken.

Een betrokken medewerker maakt een groot verschil uitmaken voor uw bedrijf. Zij (Gallup 2015):

  •  melden zich per persoon 5 dagen per jaar minder ziek;
  •  dragen zorg voor 12% meer rentabiliteit en 18 % meer productiviteit;
  •  genereren 43% meer inkomsten.

Als u een betrokken medewerker er naar zou vragen, zouden ze u vertellen dat de kans dat ze weg zouden gaan met 87% gedaald is. Door betrokkenheid te meten en te werken aan betrokkenheid door middel van training van de leidinggevenden vergroot ik de betrokkenheid van uw medewerkers.

Het ontwikkelen en uitvoeren van leiderschapsontwikkel programma’s

In de ontwikkeling van leiderschapsontwikkelprogramma’s is het essentieel aan te sluiten bij de waarden en de cultuur van de organisatie. Welke dat zijn, bepaalt voor een belangrijk deel de opzet en uitvoering van het programma. Dat betekent tevens dat ik een programma enkel wil ontwikkelen en uitvoeren in samenwerking met de organisatie.
De manager / leider is de cultuurdrager in de organisatie. Ik ga uit van het model dat er een balans moet zijn tussen visie, managen en leiden en daarmee tussen creëren, push en pull.

Coaching 

Het coachen van managers / directeuren.

We vinden het volstrekt normaal dat een professionele sporter elke dag traint, maar zijn van mening dat een professional in zijn werk toe kan met zo nu en dan een opleiding en een (kort) formeel gesprek.

Na selectie van de medewerker is coaching de primaire taak van de manager. Het is zijn rol om die condities te creëren opdat zijn medewerkers het maximale kunnen presteren. Het is dus het werk van een manager om zijn medewerkers te coachen en dat is meer dan 2 keer per jaar. Het is een continu proces passend bij het ontwikkelingsniveau en de behoefte van de medewerker.

Ik coach veelal managers met vraagstukken die te maken hebben met hun stijl van leiding geven, maar ook met dilemma’s in het vak die voortspruiten uit aangeboren of aangeleerd gedrag. Ik stem mijn aanpak af op de vraagstelling en werk altijd vanuit een vertrouwensbasis. Als registerpsycholoog mag de coachee mij daar ook op aanspreken. Dat wil niet zeggen dat ik “lief ben”: voor de coachee. Integendeel: ik ben een fervent aanhanger van het op zijn tijd confronteren van de coachee, en dat doe ik dan ook. Meestal duren mijn coachings-sessies ca. anderhalf uur en neemt en traject tussen 5 en 10 bijeenkomsten in beslag.

Management development

Het opzetten van management development programma’s.

Voorbeelden van MD programma’s die ik ooit heb opgezet zijn programma’s binnen NIVE en binnen Konmar. Voor Konmar (foodretail) heb ik Konmar University opgezet waarbinnen ik een viertal programma’s heb ontwikkeld: konstrat, konmaster, konlife en konfuture. Daarvan zijn er ook daadwerkelijk drie tot uitvoering zijn gekomen.

Search en selectie

Het organiseren van search en selectieopdrachten

Soms heeft het zoeken en selecteren van een kandidaat voor een vacature de hoogste prioriteit. Daar waar dat het geval is werk ik aan dat verzoek mee en meestal doe ik dat in samenwerking met gerenommeerde search en selectiebureaus. Welke die bureaus zijn en wat de aanpak is wil ik graag met u delen.

Mobiliteit

Het vergroten van de mobiliteit en eventueel organiseren van outplacement

Soms is het noodzakelijk / wenselijk om afscheid te nemen van een of meerdere collega’s. Met mijn ervaring bij Right Management dat vooral actief was op het terrein van outplacement, heb ik veelvuldig outplacementtrajecten georganiseerd en uitgevoerd. Ook hier geldt dat ik de verzoeken daartoe vaak uitvoer in samenwerking met gerenommeerde bureaus. Welke die bureaus zijn en wat de aanpak is wil ik graag met u delen.